Sandro Kremmel

Mitglied seit: 2017
Spitzname: Kremmi

Christian Forrer

Mitglied seit: 2013
Spitzname: Forrer

Simon Büchel

Mitglied seit: 2013
Spitzname: Buurli